Karate-Do

KARATE-DO NEDİR?

Karate, kısaca silahsız savunma sanatı olarak tanımlanabilir. Vücudun tüm parçalarının etkin bir şekilde kullanıldığı dinamik atak ve blok tekniklerinden oluşur.

“Karate” kelimesi, boşluk anlamına gelen “kara” ve el anlamına gelen “te” karakterlerinden oluşur ve “boş el” anlamına gelir. Yol anlamına gelen “do” eki, karate’nin, bir savunma sanatından çok bir yaşam yolu (tarzı) olduğunu belirtir.

KARATE-DO TARİHİ

Karate-Do’nun tarihi, yüzlerce yıl öncesinde Çin’e ve Hindistan’a kadar uzanır. Günümüzdekine en yakın formuna Okinawa’da kavuşmuştur.

1922 yılında Gichin Funakoshi tarafından Okinawa’dan Japonya’ya tanıtılmıştır. Fu-nakoshi, günümüz modern Karate’nin kurucusu ve Shotokan ekolünün yaratıcısıdır. Karate-Do, Okinawa ve Japonya’da ilkokullarda ders olarak okutulmuş, Japonya’da üniversitelerde ve spor kulüplerinde çalışılmıştır. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra tüm dünyaya yayılmıştır. Günümüzde Karate-Do, hem savunma sanatı hem de spor olarak çalışılmaktadır.

SHOTOKAN KARATE-DO

Dünyada geleneksel Karate-Do çalışılan dört ana ekolden biridir. Diğer üçü Goju-Ryu, Shito-Ryu ve Wado-Ryu’dur. Her stilin, hız, güç ve tekniklerin çeşitliliğine verdiklere öneme göre farklılıkları vardır. Gichin Funakoshi tarafından geliştirilen Shotokan, Modern Karate’nin ilk formudur ve bu kriterleri dengeli bir şekilde geliştirmeye önem vermektedir. Dünyada da en yaygın çalışılan ekoldür.

W.S.K.F. Dünya Karate-Do Şampiyonası Açılış Töreni (Japonya 2004)

DÜNYA SHOTOKAN KARATE-DO FEDERASYONU (W.S.K.F)

Dünya Shotokan Karate-Do Federasyonu (W.S.K.F.), 1990 yılında Japonya’nın en çok saygı duyulan yetenekli karate eğitmenlerinden Hitoshi Kasuya (8.Dan) tarafından kurulmuştur. Kasuya Sensei yılda iki kez üçer aylık süreler halinde dünyanın çeşitli ülkelerini ve Türkiye’yi ziyaret etmektedir. Burada bir dizi eğitim seminerleri vererek Shotokan’ın dünya çapındaki standardını ve tutarlılığını sürdürmek için çalışmalar yapmaktadır. W.S.K.F.’nin şu anda 70’in üzerinde üye ülkesi vardır.

ODTÜ Karate-Do Dojosu, Dünya Shotokan Karate-Do Federasyonu’nun (W.S.K.F.) bir üyesidir ve bu federasyonun düzenlediği seminer ve şampiyonalara yoğun bir şekilde katılmaktadır.

KARATE-DO ÇALIŞMASI

Hitoshi Kasuya Sensei (7. Dan) W.S.K.F. Semineri (Japonya 2004)

KARATE-DO NASIL ÇALIŞILIR?

Shotokan Karate Do çalışması üç bölümden oluşur: (1) “Kihon”, temel demektir. Temel bloklar, yumruklar ve tekmeleri konu alır. (2) “Kata”, form demektir. Hayali rakiplere karşı yapılan bir dizi blok ve ataklardan oluşur. (3) “Kumite”, gerçek rakiplerle, yüz yüze yapılan dövüştür.

1 – KIHON

Kihon’da temel hareketler, her hareketin “tek”liği üzerine kurulmuştur. Tüm vücut bir bütün halinde hareket etmelidir. Örneğin bir ‘ön yumruk’ atarken tüm vücut, bacaklar, kalçalar, gövde ve kollar, aynı anda hareket etmelidir. Tüm hareket boyunca, yalnızca vücudu taşıyan ve hareket ettiren kasların gerili, diğerlerinin rahat olması çok önemlidir. Yalnızca odaklama anında, yani hayali rakibe doğru yapılan hareketin son noktasında, vuruşu yapan kol ve bacak kasları gerili olmalıdır. Vuruş anında tüm benlik, hem fiziksel hem de zihinsel olarak tamamen tekniğe odaklanmalı ve konsantre olmalıdır.

2 – KATA

Kata, değişik blok ve atak kombinasyonlarından oluşur ve genelde bir ya da iki dakika sürer. Her kata, bilinç kalmayıncaya kadar binlerce kez tekrar edilir ve böylece Karate’de anılan “hareketli meditasyon” ya da “hareketli Zen”e ulaşılır. Birçok kata vardır, ancak kişi, ömrü boyunca sadece bir veya iki tanesini tam olarak anlayabilecek düzeye ulaşabilmektedir.

3 – KUMITE

Kumite, ya da gerçek rakiple dövüş, her iki tarafın da korkuyu yenmesini gerektiren bir çeşit sessiz iletişimdir. Böylece taraflar, diğerinin yaptığı en ufak hareketi algılamaya duyarlı hale gelirler. Karşılıklı temel hareketlerin danışıklı olarak uygulanmasıyla başlayan kumite eğitimi, kuşak ilerledikçe, yarı serbest ve tam serbest çalışmalara dönüşmektedir.